ژان پل سارتر می گوید:"هنر اگرچه نان نمی شود اما شراب زندگی ست."

حتما این جمله ها را زیاد شنیده اید که هنر درآمدی  ندارد،با هنر نمی شود کارکرد نمی شود زندگی کرد ولی من معتقدم که هنر خود زندگی ست و نمی توان آن را نادیده گرفت و فقط  به اوقات فراغت  محدود کرد.

 

هنر زندگی ست و زندگی را باید جدی گرفت باید به آن عشق ورزید و آن را دوست داشت.هنر گاهی جایگزین تمام حس های نا خوشایند این دنیا است.گاهی می شود تمام زندگی نزیسته ی خود را در عالم هنر زیست،گاهی بهترین وسیله برای ساختن زندگی آینده در تخیلات خود است.

هنر همیشه حال آدم را خوب می کند.

 

فرقی نمی کند چه هنری باشد این خلق کردن است که حال ما را خوب می کند پس چه فرقی می کند با رنگ باشد یا کلمه ها با نت ها باشد یا حتی خاک.

چشمانتان را ببندید و به بهترین آهنگی که تا به حال  شنیده اید فکر کنید تا متوجه شوید از چه حالی حرف میزنم یا یک کتاب خوب را ورق بزنید وقتی از خیالات روزمره ی دنیا غافل شدید می توانید قدرت هنر و خالقان آن را دریابید.

فروغ اسفندیاری

 

رنک بازار